Husan Ka Sutta Dev – Kumar Deva

Music : Ishant Rahi

Lyrics : Dev Kumar Deva

Lalla Lalla Lori – Vicky Thakur

Music : Shubh Panchal

Lyrics : Spunk

Kabaddi – Raj Mawer

Music : VRaj Bandhu

Lyrics : Naveen Vishu Baba