Perne Ka Shook – Ishu Kumar

Music : Diksha Prodution

Lyrics : Rohit Sunipal

Tokk – Rucika Jangad

Music : V Raj Bandhu

Lyrics : Naveen Vishu