Tokk – Rucika Jangad

Music : V Raj Bandhu

Lyrics : Naveen Vishu