Party Hone Wali Hai – Alvin Singh

March 1, 2018

Music : Akki Kalyan

Lyrics : Mr Maxx

Happy Holi Ji – Raj Mawer

February 27, 2018

Music : V Raj Bandhu

Lyrics : Sonu Nithana

Full Volume – Pankaj Sharma

February 26, 2018

Music : MR Studio

Lyrics : Shiv Nerukheri