KHUDKA – Raju Punjabi – Mehar Risky – Miss Ada

Music : VR Bros

Lyrics : Satish Siwani

Choudhran – Sonika Singh – Heemat Kurar

Music : V Raj Bandhu

Lyrics : Heemat Kurar

Topper – Raj Mawer – Sonika Singh – Mandeep Rana

Music : VRaj Bandhu

Lyrics : Ram Avtaar Sulchani