Blinde Love – TR Rohtak – Mohit King

Music : TR Rohtak

Lyrics : SK Bibba

Look Sarpancha Bargi – Raj Mawar

Music : V Raj Bandhu

Lyrics : Shyam Ladana

Bhabhi Ka Mehal – Anirudh Chochra

Music : GR Music Panipat

Lyrics : Pandit Mange Ram Ji