Love Gujjar Ka – Tarun Panchal

Music : TR Rohtak

Lyrics : Parveen Panihar

Perne Ka Shook – Ishu Kumar

Music : Diksha Prodution

Lyrics : Rohit Sunipal

Gujjar Te Panga – Teamo Ravi Singh

Music : TR Music

Lyrics : Teamo Ravi Singh