Sunn Le Zara – 1921 – Zareen Khan

Artist : Arnab Dutta

Music : Harish Sagane

Lyrics : Shakeel Azmi

Movie : 1921 2018