Bhul Javange – Sanam Parowal

Artist : Sanam Parowa

Music : Beat Visio

Lyrics : Guri Mand

Chal Dila – Ricky Khan – Chandigarh Amritsar Chandigarh

Artist : Ricky Kha

Music : Jatinder Sha

Lyrics : Ricky Kha

Movie : Chandigarh Amritsar Chandigarh 2019

Only You – Singga Ft Ellde Fazilka

Artist : Singg

Music : Ellde Fazilk

Lyrics : Singg